Doktorand Irina Malaxos, Stockholms universitet

Presentation av ett avsnitt ur avhandlingen.