Paulina Bartkowiak försvarar sitt examensarbete på Polska. Kandidatkursen:
Język polonijny w Szwecji. Przeskok kodowy w rozmowach na temat pracy.

Handledare: Ewa Teodorowicz-Hellman
Examinator: Maria Zadencka
Opponent: Maria Sadowiec

Seminariespråk: polska