Hans Andersson. Ett avsnitt ur avhandlingen

( rekommenderas för samtliga inriktningar)