prof. Christiane Andersen. Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet

Strukturell borrowing från ryska i en tysk kontaktvarietet i Sibirien.