Allmän föreläsning:

Ola Wikander

"Att söka indoeuropeiska ord och motiv i Gamla testamentet"

Arrangemang: Språkhistoriska föreningen