Adaptationsteori och det postmoderna:

Henrik Christensen. Teoretiska ramar: inledning och diskussion (texter skickas senare).