Allmän föreläsning:

Dr Mattias Ågren, Slaviska institutionen

"Verklighetens James Bond kunde ryska"