Cecilia Dilworth försvarar sin magisteruppsats "Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del II: Metafor, intertextualitet och karneval"

Opponent: Henrik Christensen
Examinator: Karin Grelz
Handledare: Anna Ljunggren