Katarina Poloczek försvarar sitt magister-examensarbete om ämnet

Emigracja kobiet w latach osiemdziesiątych XX wieku na przykładzie książki Ylva’y Johansson Małżeństwo po szwedzku.

Handledare: Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent: Paulina Bartkowiak
Examinator: Renata Ingbrant