Allmän föreläsning:

dr Maria Plaza, Klassiska språk

prof Per-Arne Bodin, Slaviska institutionen

dr Karin Grelz, Slaviska institutionen

"De intertextuella aspekterna av Pusjkins dikt ”Pam’atnik” resp. Horatius’ ”Exegi monumentum”"