dr Morgan Nilsson, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet

Bruket av flyktig vokal i tjeckiska prepositioner - stora skillnader i jämförelse med polskan och ryskan.