prof. Nadezjda Zorikhina Nilsson, Slaviska institutionen, Stockholms universitet

Att använda parallellkorpusar i språkforskning:
några lexikaliska och grammatiska exempel.