Kära slavister och slavistikens vänner!

Hjärtlig välkomna till ett festsymposium tillägnat
 Elisabeth Löfstrand
 med anledning av hennes nyss timade födelsedag. Symposiet kommer att äga rum på Bergsmannen, Aula Magna den 12 december med start kl. 10.00. Anmälan behövs ej. Programmet bifogas.

Bästa hälsningar från
Organisationskommittén:
Per-Arne Bodin
Natalia Galatsky
Nadezjda Zorikhina Nilsson

----