Cecilia Dilworth lägger fram sin kandidatuppsats

Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del I: Kronotop.

Opponent Henrik Christensen
Examinator: Per Arne Bodin
Handledare: Anna Ljunggren