Mattias Ågren försvarar sin avhandling "Phantoms of a Future Past: A Study of Contemporary Russian Anti-Utopian Novels"

Opponent: Tetsuo Mochizuli ( Slavic-Eurasian Centre, Hokkaido university)
Handledare: Anna Ljunggren, Per Arne Bodin

.

.

.

.

.

.

----

Fullsatt på disputationen!
Fullsatt på disputationen!