Klara Alm lägger fram sin kandidatuppsats i polska med titeln "Varför Reymont och inte Żeromski? En studie i reception kring 1924 års Nobelpris i litteratur".
 
Handledare: Kazimiera Ingdahl
Opponent: Agnes Franzén
Examinator: Ewa Teodorowicz-Hellman
 
Lokal: Kafferummet, E684
Tid: 27 November kl.16.00-18.00