Eva-Kersti Almerud lägger fram sin lic. avhandling "Ota Pavels sagovärld– Biografiska, narratologiska och språkliga perspektiv på Ota Pavels författarskap"

Opponent: docent Julie Hansen
Examinator fil. dr Mats Larsson
Handledare: fil. dr Tora Hedin