dr Alicja Ungeheuer-Gołąb, Uniwersytet Rzeszowski
Tendencje rozwojowe we współczesnej polskiej literaturze dla dzieci.

Doc. Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski
Etyczny i kulturowy wymiar „Godek śląskich” spisanych przez Józefa Ondrusza. Analiza na wybranych przykładach.