Den ryske författaren Arkadij Babtjenko gästar Slaviska institutionen för ett samtal med Karin Grelz om litteratur och politik

Språk: ryska

Samarrangemang mellan Östgruppen och Slaviska institutionen

-----

(kan räknas som "allmän föreläsning" för Ry2, Ry3 och Ry4)