Allmän föreläsning:

Prof Dmitri Dobrovolskij, Slaviska institutionen

"Construction Grammar and Phraseology"