Extrainsatt seminarium fredagen den 3 oktober

Licentianden Ann-Charlotte Gutsjö från Göteborgs universitet lägger fram två kapitel i sin avhandling:
- "Ŭ-declension nouns confused with o-declension case endings or o-declension nouns influenced by the ŭ-declension? A study on the OCS nouns ’грѣхъ' and ’домъ' in the plural.”
- "Parallel word forms ’сынове' and 'сыни' in the nominative plural in St. John XII:36."

Välkomna!