Yvonne Howell (Univ. of Richmond, USA)

”Будущее славистики в глобальной культуре”

(Se även särskilt anslag för Henriette Cederlöfs disputation Alien Places in Late Soviet SF lördagen den 27 september kl. 10 Hörsal 9)