Program:

Chair: Anna Ljunggren

10.00-10.25 Aleksei Semenenko ”Satire on Modern Russian TV: the Case of KVN”.
10.25-10.40 Diskussant: Per Arne Bodin
Frågestund

10.50-11.15 Karin Grelz "Myten om André Chénier: Poeten på Schavotten".
11.15-11.25 Diskussant: Hans Andersson
Frågestund

Kaffe

Chair: Per Arne Bodin

12.00-12.25 Hans Andersson "Mötet och uppenbarelsen-en teoretisk reduktion".
12.25-12.40 Diskussant: Aleksei Semenenko
Frågestund

Lunch på Fakultetsklubben

Chair: Tora Hedin

14.00-14.25 Lisa Mendoza Åsberg ”Teoretiskt begrepp (normer) och ett praktiskt problem (korpus)”.
14.25-14.40 Diskussant: Karin Grelz
Frågestund

14.50-15.15 Irina Orskaja Malaxos "Лингвоспецифичные слова /лексика русского языка".
15.15-15.30 Diskussant: Nadezjda Zorikhina Nilsson
Frågestund

Kaffe

Chair : Nadezjda Zorikhina Nilsson

Presentation av nya doktorander:
15.40-16.00 Emma Lina Löflund
Frågestund

16.20 ‐16.40 Henrik Christensen
Frågestund

17.00 Presentation av en diskussionsgrupp Adaptionsteorin och det postmoderna (Henrik Christensen, Anna Ljunggren)
Frågestund

Avslutas med en film Dvadcat' shest' dnej iz zhizni Dostoevskogo inledd av Henrik Christensen