Tadeusz Różewicz (1921–2014). Polsk poet, prosaförfattare och dramatiker

  • Ewa Teodorowicz-Hellman, Tadeusz Różewicz –”nobelprisförfattare utan Nobelpriset”.
  • Maria Zadencka, Diktaren på den italienska resan: Tadeusz Różewiczs prosastycke ”Döden i gamla kulisser”.
  • Renata Ingbrant, Różewicz som dramatiker.
  • Irena Grynberg, Tadeusz Różewicz i Sverige.
  • Lisa Mendoza Åsberg, Läsning av dikter och prosatexter.

Föreläsningen ordnas med anledning av Tadeusz Różewiczs bortgång.