Ukraina är ett av Europas största länder. Där talas ett av Europas största språk, ukrainska.
Föredraget kommer att handla om landets historia, identitet, kultur och framtidsutsikter.

Universitetet på Plattan – humanistiska lördagsföreläsningar i samarbete med Bibliotek Plattan.

(kan räknas som "Allmän föreläsning" för studenter på kurser som har detta obligatorium i kursplanen)