kandidatuppsat [mer info kommer]

Handledare: Ludmila Pöppel
Opponent: Irina Dergacheva
Examinator: Tora Hedin