Irina Dergacheva lägger fram sin masteruppsats i ryska, 30 hp:

 

Выделение частей речи русского языка на основе грамматических источников 1960-2014 гг.

Parts of Speech Definitions in Russian Language Grammar Sources 1960-2014.

 

Språk: svenska och ryska

 
Handledare: Ludmila Pöppel
Opponent: Kolleta Sallamba
Examinator: Tora Hedin