Emilia Mrówczyńska lägger fram sin magisteruppsats i polska, 15 hp:

Wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy w tłumaczeniach na język szwedzki

Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent: Klara Alm
Examinator: doc. Maria Zadencka

Språk: polska och svenska

Emilias uppsats (inför framläggning) (1098 Kb)

-----

Ella Stensson framlägger sin kandidatuppsats i polska:

Ungdomars klädstil under åren 1945-1989 i PRL 

 

Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent: Emilia Mrowczynska
Examinator: dr Renata Ingbrant

Ellas uppsats inför framläggningen (537 Kb)

-----

Magdalena Nosal:

Ukryta autobiografia Agnieszki Osieckiej

Próba analizy treści zapisków autobiograficznych zgromadzonych w Bibliotece Narodowej w Warszawie

 

Handledare: dr Renata Ingbrant 
Opponent: Tomasz Feliks
Examinator: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman

-----

 

Aleksandra Pawluczuk

Problematyka szaty graficznej w polskiej wersji Małego Asmodeusza Ulfa Starka/The artwork in the Polish version of Little Asmodeus by Ulf Stark

Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent: Magdalena Nosal
Examinator: dr Renata Ingbrant

Aleksandras uppsats inför framläggning (1197 Kb)

-----

 

 

Tomasz Feliks framlägger sin magisteruppsats:

Wybrane zagadnienia poetyki Lodu Jacka Dukaja w kontekście twórczości Fiodora Dostojewskiego

Handledare: dr Renata Ingbrant
Opponent: Magdalena Nosal
Examinator: doc. Maria Zadencka