Felicia Lööf försvarar sin kandidatuppsats "Oblomov och lättjan"

Handledare: Per Arne Bodin
Opponent: Henrik Christensen
Examinator: Anna Ljunggren