Anna Schreiber lägger fram sin kandidatuppsats i ryska.

Handledare Per Arne Bodin
Opponent: Tatjana Olsson
Examinator: Anna Ljunggren