prof. Grażyna Barbara Szewczyk, Silesia Universitet, Katowice
Problemy przekładu artystycznego.  O strategiach tłumaczy w przekładach literatury szwedzkiej na język polski.