Översättare och kulturarbetare Tomas Håkansson, Polska institutet, Stockholm
Att översätta polsk fantasy.
Språk: polska och svenska