Bo Harald Tillberg lägger fram sin kandidatuppsats:

Det vitryska språket som symbol för nationell identitet: En undersökning av språkanvändning och attityder
(Title in English: Belarusian Language as Symbol for National Identity:  An Investigation into Language Use and Attitudes)
 

Opponent: Henrik Hallgren
Examinator: Gudrun Persson
Handledare: Per-Arne Bodin