prof. Dorota Tubielewicz Mattsson,
Översättning av skönlitteratur och sakprosa. Likheter och skillnader.
Språk: svenska