Henrik Christensen lägger fram sin magisteruppsats "Hur Dostoevskij fick sin stjärna på Hollywood Boulevard. Adaption, dialogicitet och kronotop i Fёdor Dostoevskijs 'Spelaren' och Robert Siodmaks 'Allt eller intet'."

Opponent: Tania Fondelius
Examinator: Per Arne Bodin
Handledare: Anna Ljunggren/Jörgen Bruhn