Prof. Birgitta Englund Dimitrova, Tolk-och Översättarinstitutet, Stockholms universitet
Översättningsprocessen – aktuell forskning.
Språk: svenska