Hanna Sandborgh kommer att lägga fram sin kandidatuppsats "Att starta revolution på Mars - eller om hur Aleksej Tolstoj förberedde sin återvändo till Sovjetunionen efter flera år i emigration" torsdagen den 6 februari kl 12-14.

Opponent : Cecilia Dilworth
Examinator: Anna Ljunggren.