Språkhistoriska seminariet

Ett samarbete mellan språkinstitutionerna vid Humanistiska fakulteten

Skrift och ljud i slavisk historisk språkforskning

Per Ambrosiani

Professor i ryska, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

”Jag kommer att prata om några exempel på slavisk historisk ortografi (kyrillisk och glagolitisk) och hur de kan relateras till de talade språken.”

Vi välkomnar alla som har intresse för språkhistoria och seminariet är öppet för såväl forskare som doktorander och studenter.

Tid: Onsdag 4 december kl. 16–18 Lokal: E 397, hus E, Södra huset