Agnes Franzén framlägger sin kandidatuppsats i polska
MODERN, KVINNAN & MANNEN, KROPPEN:
En komparativ närläsning av ett urval dikter av Sonja Åkesson och Anna Świrszczyńska

Handledare: dr Renata Ingbrant
Opponent: Claes Thungstedt
Examinator: doc. Maria Zadencka