Tisdagen den 5 november är alla våra studenter* hjärtligt välkomna till "Institutionsdag / Studentinflytandedag" på Slaviska institutionen, en förmiddag fylld med varierat program; presentation av institutionen och vår verksamhet, forskning och utbildning, möte med våra forskare, lärare, nuvarande och tidigare studenter, representanter från studentkåren och Slaviska föreningen. Tillfälle att träffa studenter från alla våra kurser. Slaviska kören, under ledning av Zjanna Lundman Zadorozjnaja, uppträder. Institutionen bjuder på ryska piroger, kaffe och te från samovaren!

Institutionsdagen äger rum den 5/11, kl 10-13 i Hörsal 8.

* obligatorisk närvaro för alla dagstudenter - kväll/deltidsstudenter är självklart hjärtligt välkomna i den mån man har möjlighet att komma, när det nu ligger på dagtid.

-----

Program

  • 10.00-10.05: Välkomna!
  • 10.05-10.20: Per-Arne Bodin: Presentation av Slaviska institutionen
  • 10.20-10.50: Studentinflytande (Kåren, PAB), Studentråd / Slaviska föreningen
  • 10.50-11.15: Exstudent Kristina Henschen berättar om sitt arbete på SIDA
  • 11.15-11.35: Pirogpaus med mingel och samovar.
  • 11.35-11.55: Slaviska kören under ledning av Zjanna Lundman Zadorozjnaja
  • 11.55-12.10: Ewa Teodorowicz-Hellman: Gamla och nya polonica
  • 12.10-12.25: Mats Larsson (TÖI): Glädjen att översätta
  • 12.25-12.40: Natasha Ringblom: Hur lär sig barn två språk från födelsen?
  • 12.40-12.45: Tack och hej

-----