prof. Ewa Teodorowicz-Hellman: Sławomir Mrożek - författare och konstnär.

prof. Per Arne Bodin:  Absurdism mellan öst och väst. Om Sławomir Mrożeks dramatik.

Doc. Maria Zadencka: Vem berättar Sławomir Mrożeks berättelser? Om „Elefanten” och andra miniatyrer.

prof. Leonard Neuger: Desperation är också ett slags underhållning

Fil.mag. Lisa Mendoza Åsberg: Högläsning av Mrożeks miniatyrer.