Elisabeth Löfstrand: "En svensk spion i Ryssland. Nyutgåvan av Erik Palmquists album från 1674 presenteras"