Русские разговорные обращения (Russian colloqial forms of address)

OBS: endast för ry-studenter! (föreläsningen hålls på enkel ryska; frågor kan ställas på både ryska och engelska)