Frank Svensson
 

Frank Svensson lägger fram sin kandidatuppsats "Den tjeckiska nya filmvågen. En filologisk analys och jämförelse av manus och film".

 

Examinator: Milan Bily
Opponent: Tora Hedin
Handledare: Petra Johansson