dr Renata Ingbrant, Stockholms universitet
Presentation av boken:  Kvinnligt och manligt i Polen, Stockholm, 2013.
Språk: svenska