Tor-Björn Fjellner
 

Tor-Björn Fjellner försvarar sin uppsats, "Budu 4erez 5. SMS på ryska".

 

Handledare: Anna Ljunggren
Opponent: Bo Harald Tillberg
Examinator: Alexander Pereswetoff-Morath