Den polyglotta människan: Jurij Lotmans kommunikationsmodell

Onsdagen 11 september 11.00 - 12.00

Lokal: E355

Kan räknas som allmän föreläsning för ryska II ryska III och ryska IV.