Avhandlingens titel lyder: Det judiska kulturarvet och shtetl i Julian
Stryjkowskis "Azrils dröm". I skuggan av Förintelsen.