Mattias Ågren. Slutseminarium.
Recensenter:
Hélène Mélat (Franska ambassaden, Moskva; Sorbonne),
Julie Hansen (Uppsala, Högskolan i Dalarna)