Emma-Lina Löflund
 

Emma-Lina Löflund försvarar sin magisteruppsats, "Kristusgestalter i rysk revolutionspoesi 1917-1918. En jämförande närläsningsstudie och analys".

 

Handledare: Per-Arne Bodin
Opponent: Mårten Robin
Examinator: Anna Ljunggren

[uppsatsen kommer finnas för nedladdning här inom kort]